Privacybeleid

 

Scouting Goedereede verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren.

 

Privacystatement

 

In het privacystatement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Scouting Goedereede via ledenadministratiesysteem Scouts  Online van Scouting Nederland. Het privacystatement is terug te vinden op www.scouting.nl/privacy.

 

Lidmaatschapsregistratie

 

De lidmaatschapsregistratie verloopt via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Zodra het lidmaatschap effectief wordt, worden de gegevens geregistreerd in Scouts Online. Voor Scouts Online zie het privacystatement op www.scouting.nl/privacy.

 

Gezondheidsformulieren activiteiten en kampen

 

Scouting Goedereede hecht veel waarde aan een veilige speelomgeving. Toch zit een ongeluk in een klein hoekje en kan het soms nodig zijn om een arts te bezoeken. Ook is het voor activiteiten die langer duren dan een reguliere opkomst, zoals een overnachting of kamp, noodzakelijk dat de (bege)leiding van de jeugdleden beschikt over informatie over de gezondheid van het lid. Denk hierbij aan voedselallergieën of medicijngebruik. Voor deze gelegenheden wordt gebruikgemaakt van een gezondheidsformulier / -vragenlijst die per activiteit hard-copy dient te worden ingevuld en ingeleverd door de ouders/verzorgers. De ingeleverde vragenlijsten worden zorgvuldig bewaard in een afgesloten ruimte en niet digitaal geregistreerd. De vragenlijsten zijn alleen inzichtelijk voor het leidingteam van de betreffende speltak als genoemd op het formulier. Het formulier wordt direct na afloop van de activiteit vernietigd.

 

Relevante gezondheidsinformatie opkomsten

 

In sommige situaties is het noodzakelijk dat de (bege)leiding van de jeugdleden op de hoogte is van bepaalde medische informatie of informatie met betrekking tot de gezondheidssituatie zoals allergieën of medicijngebruik. Scouting Goedereede mag deze 'bijzondere persoonsgegevens' niet registreren, maar wijst ouders/verzorgers bij lidmaatschapsregistratie op het belang van het verstrekken van deze informatie aan het leidingteam. Het verstrekken van de juiste informatie is de verantwoordelijkheid van de ouder/verzorger

 

Registratie activiteiten

 

Voor (groeps)activiteiten en kampen wordt gebruikgemaakt van een registratieformulier. De gegevens worden tijdens de activiteiten door het leidingteam bewaard. Er worden digitaal geen herleidbare persoonsgegevens geregistreerd. Het formulier wordt direct na afloop van de activiteit vernietigd.

 

Financiële gegevens

 

Om de financiële administratie te voeren word er gebruik gemaakt van het boekhoudingprogramma C@ashflow van Bankingtools. Alleen de penningmeester van Scouting Goedereede heeft toegang tot de financiële en andere relevante gegevens.

 

Contactlijsten

 

Iedere speltak heeft de beschikking over een fysieke lijst met namen, adresgegevens en telefoonnummers van leden en ouders. In geval van nood kan de (bege)leiding ouders van de jeugdleden zo bereiken. Deze contactlijsten zijn alleen inzichtelijk voor het leidingteam van de betreffende speltak en worden in een afgesloten ruimte bewaard.

 

Online media

 

Scouting Goedereede maakt gebruik van een e-mailnieuwsbrief waarin relevante lidmaatschapsinformatie kan worden gedeeld. Alle leden en donateurs ontvangen deze nieuwsbrief op het opgegeven e-mailadres bij lidmaatschapsregistratie.

 

Beeldmateriaal

 

Scouting Goedereede maakt foto's en video's van diverse activiteiten ten behoeve van de promotie van Scouting Goedereede en als herinnering. Bij lidmaatschapsregistratie wordt expliciet toestemming gevraagd voor het maken van beeldmateriaal van de betreffende jeugdlid. Toestemming is altijd in te trekken.

 

Communicatie

 

Het privacybeleid van Scouting Goedereede is ook op te vragen via het secretariaat op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Datalekken

 

Indien er sprake is van(een vermoeden van) een datalek wordt dit conform het 'protocool datalekken verwerkers' gemeld bij Scouting Nederland via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Na melding van een datalek heeft Scouting Nederland een informatieplicht die voorschrijft dat de leden worden geïnformeerd over wat er met hun persoonsgegevens is gebeurd.

 

Recht op vergetelheid (RTBF) inzage in gegevens (SAR)

 

Indien een lid beroep doet op het recht op vergelheid (RTBF)of inzage in gegevens (SAR) reageert Scouting Goedereede binnen één maand op dit verzoek. Dit verzoek dient schriftelijk gedaan te worden via het secretariaat (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Conform het privacybeleid wordt dit verzoek in overleg met de afdeling Juridische zaken van Scouting Nederland in behandeling genomen.